Είστε εδώ

Ανακοίνωση Καταστροφής Άχρηστου Αρχειακού Υλικού Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αρ. Πρωτ.: ΓΠ1519/23.09.2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, επειδή έλαβε άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την καταστροφή ή την εκποίηση των άχρηστων δικογραφιών και εγγράφων των ετών έως και το 2015, καθώς και εκλογικού υλικού έως και το έτος 2014, προσκαλεί τους διαδίκους ή τους πληρεξουσίους τους, να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους από το Γενικό Αρχείο του Δικαστηρίου, έως και την Παρασκευή 25.11.2022.

 

Ο Διευθύνων το Δικαστήριο

Σπυρίδων Χαλκιόπουλος

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.