Είστε εδώ

Ανακοίνωση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ


Α ΝΑ Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ύστερα από ανακοίνωση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, η προθεσμία  υποβολής δήλωσης του Ν.2308/1995 για εκπρόθεσμα εγγραπτέα δικαιώματα, που εκ παραδρομής δεν έχουν δηλωθεί έως σήμερα, λήγει την 31-01-2012 και δεν θα δοθεί καμία περαιτέρω παράταση.
Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Τρίπολης (Λ. ΟΗΕ 21-23, τηλ. 2710 232009) για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Ο Υπεύθυνος του
 Γραφείου Κτηματογράφησης Τρίπολης
Ιωάννης Λυμπεράκης