Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση

 

Οι Συνάδελφοι, που έχουν συμμετάσχει στις δίκες απαλλοτριώσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι υπ’αριθ. 2, 25/09, 48/09 και 13/10 σχετικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και άρα δικαιούνται της σχετικής δικαστικής δαπάνης, μπορούν, εφόσον υπολογίσουν το ποσό, που τους αναλογεί, να απευθύνονται με αίτησή τους στους συναδέλφους τους και μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Τ., Δημήτριο Μανιατά και Χρόνη Χρονόπουλο για την σχετική εκκαθάριση και είσπραξη του ποσού αυτού.

 

Για το Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης