Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

                                                                                                                                   ΠΡΑΞΗ

    Σύμφωνα με τα άρθρα 97παρ. 1γ, 104, 105,109,111, και 112 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων) και την από 01-11-2017 ανακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Συμβούλων, δεδομένου ότι δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος και νόμιμος αριθμός των οκτώ (8) τουλάχιστον συμβούλων, οι Αρχαιρεσίες της 26-11-2017 ματαιώνονται.

   Ορίζονται Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και συμβούλων για την Κυριακή 10-12-2017 και τυχόν επαναληπτικές για την θέση του Προέδρου για τις 17-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013.

   Ορίζεται προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων Προέδρων και Συμβούλων μέχρι την 24-11-2017.

   Τρίπολη, 03-11-2017

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ.Τ.

   Δημήτριος Κωστόγιαννης