Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ          

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                          
   Αθήνα, 28/11/2011

  Αριθμ. Πρωτ.: 129

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις κορυφαίου κυβερνητικού παράγοντα για την έκδοση προσωρινής διαταγής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας για απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου λόγω της διόγκωσης του ύψους του προσφάτως θεσμοθετημένου τέλους, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε τα ακόλουθα :

Η Εκτελεστική Λειτουργία οφείλει να υπερασπίζεται σε κάθε ευκαιρία και να τηρεί καθημερινά κατά την εκτέλεση του κυβερνητικού έργου το Σύνταγμα της Ελλάδος . Αυτό είναι το κύριο καθήκον της και όχι απλά η αρμοδιότητά της, ούτε είναι δυνατόν να σχετικοποιείται από οικονομικές ή άλλες συγκυρίες. Μεταξύ δε, των διατάξεων του Συντάγματος υπάρχουν και αυτές των άρθρων 26, 87 παρ.1 και 2 , 94 παρ. 4 εδ.γ, των οποίων το περιεχόμενο για τους μη γνωρίζοντες, ή τους επιλεκτικά λησμονούντες, αφορά στην διάκριση και το ισότιμο των τριών Λειτουργιών του Κράτους, την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών, την υποχρέωση των τελευταίων να υπακούουν, μόνον στο Σύνταγμα και τους Νόμους και ότι οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες δηλώσεις, πρέπει να αποκρουσθούν για το διπλό ατόπημα στο οποίο υποπίπτουν :

Πρώτον, διότι,  στοχεύουν να επηρεάσουν την ανεξάρτητη δικαστική σκέψη, ανεπιτυχώς ως όφειλε ο εμπνευστής τους να γνωρίζει (αλλά και να επιθυμεί).

Δεύτερον, διότι, αμέσως, αμφισβητεί τον ανεξάρτητο επιστημονικά ρόλο των Μελών του ΝΣΚ τα οποία με την δήλωση αυτή κινδυνεύουν να χαρακτηρισθούν ότι είναι διαθέσιμα προς χειραγώγηση από οποιονδήποτε κρατικό παράγοντα, κλονίζοντας  τον ρόλο που επιθυμούν να έχουν στο χώρο της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ