Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Επισυνάπτονται α) η ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΣΤ για τον ορισμό δύο (2) εκ των μελών του ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής του της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 τεύχος Α), που θα εξετάσει τις αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη της ΠΕ Αρκαδίας και β) τα σχετικά έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων/ Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.