Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Καλούνται οι αξιότιμοι συνάδελφοι όπως μέχρι την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 προσκομίσουν σε πρωτότυπη (έγγραφο) και σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή: 
1. πτυχίο Νομικής Σχολής 
2. ΦΕΚ διορισμού ως Δικηγόρου 
3. πρακτικό ορκοδοσίας
 
Για την προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων (μέσω e-mail ή USB stick) παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννη Αγγελάκο ή τη Γραμματέα του Δ.Σ. Νικολία Φρέντζου. 
Η ηλεκτρονική αποστολή μπορεί να γίνεται στα e-mails: 
Ιωάννης Αγγελάκος: jagglaw@gmail.com 
Νικολία Φρέντζου: nikoliafrentzou@yahoo.gr
Δικηγορικός Σύλλογος: dstripolis1@gmail.com 
 
Η συλλογή των ανωτέρω εγγράφων γίνεται για την ενημέρωση και ψηφιοποίηση του Μητρώου των Μελών του Συλλόγου μας, καθώς και σε συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαϊου 2018. 
 
Εκ του Δ.Σ. 
 
Ο Πρόεδρος                   Η Γραμματέας 
Ιωάννης Αγγελάκος          Νικολία Φρέντζου