Είστε εδώ

Αναστολή υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1289/1.4.2021, η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπ’ αριθ. 14875/1.4.2021 «Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.4.2021 έως και 31.5.2021», με την οποία αποφασίστηκε η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημου σε πιστοποιητικά και σε ακριβή αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως και 31.5.2021, κατά τις ειδικότερες διατάξεις της ΚΥΑ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΦΕΚ Β 1289_2021.pdf111.12 KB