Είστε εδώ

Αποχή από Ποινικές Υποθέσεις 21/06/2022-23/06/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, συνεδρίασε  εκτάκτως σήμερα, την 20-06-2022, και εκφράζοντας την έντονη αντίθεση και διαμαρτυρία του για την αιφνιδιαστικά προωθούμενη τροπολογία του άρθρου 349 ΚΠΔ, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 41 Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας πλην των μετρητών, η οποία προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή την 21-06-2022 και η οποία περιορίζει το δικαίωμα αναβολής της συζήτησης για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου, και κατόπιν και της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, αποφάσισε την αποχή των μελών του από όλες τις ποινικές δίκες από τις 21-06-2022 έως τις 23-06-2022, με εξαίρεση τις υποθέσεις στις οποίες υφίσταται ζήτημα παραγραφής (και συγκεκριμένα 6ετία από το χρόνο τέλεσης για τα πρωτοδίκως εκδικαζόμενα πλημμελήματα και 7ετία και τα κατ' έφεση εκδικαζόμενα πλημμελήματα) ή συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης. Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα αντιμετωπίσει την άκαμπτη στάση σύσσωμου του Δικηγορικού σώματος, ιδίως διότι:  

  1. Αποφασίστηκε αιφνιδιαστικά, ερήμην μας, χωρίς κανέναν απολύτως διάλογο με τους θεσμικούς φορείς (Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων, Δικαστικές Ενώσεις κλπ).
  2. Αποτελεί θεσμικό ολόσθημα διότι ματαιώνει την εκ του άρθρου 87 του Συντάγματος αποφασιστική αρμοδιότητα των Δικαστών, των μόνων αρμοδίων να αποφασίζουν σχετικά.
  3. Επί της ουσίας στερεί το απολύτως νόμιμο και θεσμοθετημένο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να επιλέγει ελεύθερα το υπερασπιστή του. Στερεί πάγια και θεσμοθετημένα θεμελιώδη δικαιώματα, δυσχεραίνοντας υπέρμετρα και δυσανάλογα τη θέση του.
  4. Ενώ προφασίζεται ότι σκοπός της τροποποίησης είναι δήθεν η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, στην πραγματικότητα ουδόλως συμβάλλει σε αυτή, αφού "περιορίζει" την απαγόρευση της δεύτερης αναβολής μόνον στο κώλυμα στο πρόσωπο του Δικηγόρου, χωρίς να αναφέρεται στα κωλύματα των διαδίκων, μαρτύρων κλπ.
  5. Επιχειρεί να επιρρίψει την ευθύνη για την καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης Δικηγορικό Σώμα, πράγμα που φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και την πραγματικότητα, αφού αναμφισβήτητα πρόκειται για πολυπαραγοντικό και διαχρονικό πρόβλημα της Δικαιοσύνης. Είναι σαφές ότι οι αναβολές, όχι μόνον δεν ωφελούν τους ΔΙκηγόρους, αλλά τουλάχιστον οι συνήγοροι των παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας ασφαλώς επιθυμούν τη σύντομη εκδίκαση των υποθέσεών τους. 

    Ο Δ.Σ. Τρίπολης παρακολουθεί στενά το θέμα και θα επαναπροσδιορίσει άμεσα τη στάση του, ανάλογα με τις εξελίξεις.   Εκ του Δ.Σ.