Είστε εδώ

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

24ωρη Αποχή των Δικηγόρων Τρίπολης την 1η Δεκεμβρίου 2011

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, αποφάσισε ομόφωνα οι Δικηγόροι Τρίπολης να απέχουν από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου 2011, παράλληλα με την απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και πλήττουν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, σε συνδυασμό με το επικείμενο εκ νέου «άνοιγμα» του δικηγορικού λειτουργήματος.
Την ημέρα της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.

Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από τo Δ.Σ. του Δ.Σ.T.:

 

α) όπου απαιτείται εκ του νόμου προκατάθεση προτάσεων

β)  παραγραφές - λήξη προθεσμιών

γ) αποφυλακίσεις

δ) αναστολές πλειστηριασμού και εκτέλεσης αποφάσεων

Τρίπολη, 29 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος                                                                                                                       Η Γραμματέας

Δημήτριος Κωστόγιαννης                                                                                          Αναστασία Γκιτάκου