Είστε εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΛΗΣ 26.1.2012ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
            Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
                Τηλ. 210-33.98.270, 71              
Αθήνα, 26.1.2012
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
    Η από καιρό καταβαλλόμενη προσπάθεια για την επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης προέκυψε ως αναγκαιότητα προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα οιονεί αρνησιδικίας και να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια της χώρας από τη συσσώρευση ύλης που – σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής – αποτελεί την κύρια αιτία για την αργοπορία στη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων.
    Στην προσπάθεια αυτή καλούμαστε να συστρατευτούμε όλοι οι παράγοντες του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας κριτικά κάθε σχετική πρόταση και συνεισφέροντας με τις απόψεις μας – απόσταγμα και της καθημερινής τριβής μας με τη δικαστηριακή πραγματικότητα – στην προώθηση διατάξεων εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών. Ο παραμερισμός κάθε διάθεσης διαφύλαξης αμιγώς συντεχνιακών συμφερόντων και κεκτημένων είναι αναγκαία προϋπόθεση έτσι ώστε να αντικρίσουμε με τόλμη και ρεαλισμό τις υπαρκτές δυσλειτουργίες και να τις εξαλείψουμε.
Ωστόσο, οι Συμβολαιογράφοι δεν αποτελούν παράγοντες του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης. Ο ρόλος τους περιορίζεται στην καταγραφή δηλώσεων των συμβαλλομένων και όχι στην  απονομή δικαίου. Αυτό έχουν κρίνει και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δικαιοδοτικό όργανο. Υπενθυμίζουμε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι απέκρουσαν  την ανάθεση στους Προέδρους τους - στην ουσία - της έκδοσης συναινετικών διαζυγίων, ενεργώντας έτσι θεσμικά και όχι συντεχνιακά.
    Συμμεριζόμαστε τον «προβληματισμό» των Συμβολαιογράφων αναφορικά με τη διαφαινόμενη χωροταξική μετάθεση του προβλήματος από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία της χώρας, κίνδυνο άλλωστε τον οποίο επισημάναμε εξαρχής. Ωστόσο, το πρόσφατα υποβληθέν αίτημά τους για ανάθεση σε αυτούς της αρμοδιότητας έκδοσης συναινετικών διαζυγίων και κληρονομητηρίων, συναινετικής εγγραφής και εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης, έκδοσης διαταγών πληρωμής και δημοσίευσης διαθηκών – πέραν της προφανούς (συντεχνιακής φύσης) σκοπιμότητας που εξυπηρετεί – παραγνωρίζει πλήρως το γεγονός πως η θέση των υποθέσεων αυτών υπό τη σκέπη της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης αποτελεί μονόδρομο που επιτάσσει το Σύνταγμα, παρέχοντας εχέγγυο αποτελεσματικότητας και σύμφωνης με τις νομοθετικές ρυθμίσεις διεκπεραίωσής τους, ως συνέπεια και της σχετικής αρμοδιότητας των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών.
Η σύνδεση των ως άνω υποθέσεων με τη δικαστηριακή ύλη εξακολουθεί να καθίσταται επιτακτική και - κατά συνέπεια - αδιαπραγμάτευτη, ως απόρροια συνταγματικών διατάξεων αλλά και γενικότερων παραδοχών του δικαιικού μας συστήματος, οι οποίες διατρέχουν επί σειρά ετών το νομικό μας πολιτισμό.
Εκείνο που πρέπει να τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου είναι ο συνεταιρισμός κάποιων στις συναλλαγές, αντιγράφοντας σχέδια, κατά τρόπο ώστε η πνευματική τους εργασία να εξαντλείται απλώς και μόνο στην εκ νέου - και μάλιστα διεκπεραιωτικού χαρακτήρα - περιγραφή του ακινήτου. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι τα σχέδια των συμβολαίων τα συντάσσουν εκ του νόμου Δικηγόροι, οι οποίοι - συντάσσοντας τα σχέδια αυτά - άνετα μπορούν να συντάσσουν και τα συμβόλαια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ