Είστε εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Προσφυγή κατηγορουμένου κατά της απευθείας κλήσης

Μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος (αρθ. 322 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

-Απόφαση εισαγγελέα επί της προσφυγής

Μέσα σε 10 μέρες από τότε που θα φτάσει σε αυτόν η έκθεση της προσφυγής (αρθ. 322 παρ. 3 Κ.ποιν.Δ.).

-Προσφυγή κατηγορουμένου κατά κλητηρίου θεσπίσματος που τον παραπέμπει στο τριμελές εφετείο

Μέσα σε 10 μέρες από την σχετική επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος (αρθ. 322 παρ. 3 Κ.Ποιν.Δ.).

-Απόφαση συμβουλίου εφετών επί της προσφυγής στην αμέσως παραπάνω περίπτωση.

Μέσα σε 10 μέρες από τότε που υποβλήθηκε η έκθεση προσφυγής (αρθ. 322 παρ. 3 Κ.Ποιν.Δ.).

-Γνωστοποίηση μαρτύρων

5 μέρες πριν από την δημόσια συνεδρίαση (αρθ. 326 Κ.Ποιν.Δ.)

-Αίτηση κατηγορουμένου για κλήτευση μάρτυρα της επιλογής του (χωρίς δικές του δαπάνες).

Υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα το αργότερο 5 μέρες από την επίδοση της κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσματος (αρθ. 327 παρ. 3 Κ.Ποιν.Δ.)

-Προθεσμία κλήτευσης των μαρτύρων στην παραπάνω περίπτωση

2 μέρες το αργότερο πριν από τη δικάσιμο (αρθ. 327 παρ. 3).

-Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία ή την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου.

Μέσα σε 15 μέρες από την έκδοση της απόφασης (αρθ. 341 Κ.Ποιν.Δ.)

-Κλήση ενόρκων

5 τουλάχιστον μέρες πριν τη σύνοδο (αρθ. 387 παρ. 2 κ.Ποιν.Δ.)

-Αίτηση ενόρκου για ακύρωση της απόφασης που του επιβάλλει ποινή λόγω απουσίας του.

Μέσα σε 15 μέρες από τότε που του έγινε η επίδοση της απόφασης (αρθ. 392 παρ. 2).

-Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων των σχετικών με τα προσόντα, τα κωλύματα και την ικανότητα των ενόρκων.

Προτείνεται μόνο έως την ανάγνωση του καταλόγου των ενόρκων στο ακροατήριο (αρθ. 399 Κ.Ποιν.Δ.)