Είστε εδώ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΠΔΔ

-Ένσταση

Ασκείται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη δημοσίευση ή τη δημόσια γνωστοποίηση της πράξης κατά της οποίας στρέφεται, ενώ δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει 20 μέρες από την διενέργεια των αρχαιρεσιών