Είστε εδώ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Αίτηση διαδίκου για απαγγελία ακυρότητας

Οφείλει να υποβληθεί κατά την πρώτη μετά την παράβαση συζήτηση (άρθ. 62 παρ. 3 ΚΔΔ)