Είστε εδώ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ Λ.Ε.Δ.Ε.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως σκεφθούν σοβαρά το ενδεχόμενο εγγραφής τους σε αυτό, προκειμένου να τύχουν των προνομίων που απολαμβάνουν τα εγγεγραμένα μέλη.Ενδεικτικά, ο Λ.Ε.Δ.Ε. ενισχύει όλα τα μέλη του με:

  1. Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος, σε περίπτωση ασθενείας, ανερχόμενη στο ποσό των 45,00€ ημερησίως και για ανώτατο όριο 300 εργασίμων ημερών.
  2. Επίδομα τοκετού.
  3. Επίδομα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.
  4. Εφάπαξ Ενίσχυση σε περίπτωση συνταξιοδότησης, μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου δικαιούχου.
  5. Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Generali Hellas.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Λ.Ε.Δ.E., www.lede.gr.