Είστε εδώ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ«ΛΥΣΗ»24-26/02/2023

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης-ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» διοργανώνει εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση για την επίλυση κτηματολογικών διαφορών (Κτηματολογική Διαμεσολάβηση) συνολικής διάρκειας 20 ωρών (on line διεξαγωγή μέσω πλατφόρμας zoom), για την εγγραφή των διαμεσολαβητών στο Μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), ήτοι στο ειδικό μητρώο των Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παρασκευή 24.02.2023, 15:00-21:00.
Σάββατο 25.02.2023, 09:30-16:30.
Κυριακή 26.02.2023, 09:30-16:30.
 
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης κτηματολογικής διαμεσολάβησης:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε διαπιστευμένους ή/και καταρτισμένους διαμεσολαβητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις στη διαμεσολάβηση για την επίλυση κτηματολογικών διαφορών και να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών, αλλά και σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, τοπογράφους, υποθηκοφύλακες και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων που θέλουν να επιμορφωθούν/εξειδικευθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Το πρόγραμμα παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στο πλαίσιο της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσής των διαμεσολαβητών.
 
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικά πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και επιστημονικές ει- σηγήσεις καθώς και δημοσιευμένες σχετικές επιστημονικές εργασίες των εξειδικευμένων επι- στημόνων - εισηγητών του προγράμματος καθώς και σε συγκεντρωμένη σχετική νομοθεσία και υποδείγματα.
 
 
Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί διαδικτυακά (online) μέσω της πλατφόρμας zoom και σύμφωνα με τις διαδραστικές τεχνικές διδασκαλίας της διαμεσολάβησης, με παρουσιάσεις κτηματολογι- κών διαφορών από εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς και εκπαιδευτές
 
Κόστος εκπαίδευσης: 350,00€

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη συντονίστρια και εκπαιδεύτρια του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ κα Βασιλική Παπαδημητρίου: 6980428204 (10:00-18:00), papvas25@gmail.com