Είστε εδώ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α.- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

1.Πταίσματα:

- Αντιρρήσεις κατά της απόφασης επί πταίσματος που βεβαιώθηκε με έκθεση.

Μέσα σε 8 μέρες από την επίδοση της απόφασης (αρθ. 415 Κ.Ποιν.Δ).

 

2. Πλημμελήματα, Αυτόφωρα πλημμελήματα:

-προθεσμία κράτησης

24 ώρες από την προσαγωγή. Αν μέσα σ αυτή την προθεσμία δεν γίνει δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η σύγκληση του δικαστηρίου και η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο στον ανακριτή, ο οποίος οφείλει μέσα σε προθεσμία 24 ωρών να αποφασίσει σχετικά με την προσωρινή κράτηση του ή όχι. (αρθ. 419 Κ.Ποιν.Δ.).

-Αναβολή συζήτησης. Προθεσμία κλήτευσης μαρτύρων και συναιτίων που δεν ήταν παρόντες κατά την αρχική συζήτηση.

Το λιγότερο 24 ώρες πριν τη δικάσιμο (αρθ. 423 κ.Ποιν.Δ.)

 

Β. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ

-Αίτηση για ακύρωση της απόφασης.

Μέσα σε 8 μέρες από την εκτέλεση της απόφασης ή και πριν από αυτήν από την σύνταξη της έκθεσης.

 

Γ.- ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

-Σύλληψη του προσώπου του οποίου ζητείται η έκδοση.

Αν μέσα σε 1 μήνα από τη σύλληψη δεν υποβληθεί η αίτηση για έκδοση ο κρατούμενος απολύεται (αρθ. 445 παρ. 3 Κ.Ποιν.Δ.).

-Προσφυγή προσωρινά συλληφθέντος

Μέσα σε 24 ώρες από την προσαγωγή του στον εισαγγελέα εφετών (αρθ. 445 παρ. 5 Κ.Ποιν.Δ.).

-Έφεση κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών για την έκδοση.

Μέσα σε 24 ώρες από την έκδοση της απόφασης.

-Απόφαση Αρείου Πάγου επί της εφέσεως.

Μέσα σε 8 μέρες