Είστε εδώ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κλήτευση καταδικασθέντος

15 μέρες. Αν ο κλητευόμενος διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι αγνώστου διαμονής η προθεσμία είναι 30 μέρες αν η διαμονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και 60 μέρες σε κάθε άλλη περίπτωση