Είστε εδώ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Α. ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

- Γενικά Προθεσμία προσκόμισης πληρεξουσίου σε περίπτωση που ο δικαιούμενος για την άσκηση του ένδικου μέσου δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία του

20 μέρες από την άσκησή του.

 

Αντίθετη δήλωση κατηγορουμένου που ματαιώνει το ασκηθέν ένδικο μέσο από τον συνήγορό του.

Μπορεί να γίνει έως και την έναρξη της συζήτησης του ενδίκου μέσου

 

2. Έφεση Προθεσμία άσκησης Έφεσης
10 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι 30 ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης.

 

Προθεσμία άσκησης στα εγκλήματα δια του τύπου.

5 ημέρες από την τέλεση του εγκλήματος ή την γνώση αυτού.

 

Προθεσμία καταχώρησης καθαρογραμμένης τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο για έναρξη προθεσμίας αναίρεσης.

Μέσα σε 15 ημέρες.

 

3. Αναίρεση Προθεσμία άσκησης Αναίρεσης

10 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι 30 ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης.

 

Αναίρεση με δήλωση

20 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.

 

Προθεσμία άσκησης αναίρεσης στα εγκλήματα δια του τύπου.

5 μέρες από την τέλεση ή 10 μέρες στην αναίρεση με δήλωση.

 

-Αναίρεση από εισαγγελέα που δεν υπηρετεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

15 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.

-Αναίρεση κατά ανεκκλήτων αποφάσεων πταισματοδικείου που επιβάλλουν μόνο πρόστιμο.

1 μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης.

-Προθεσμία καταχώρησης καθαρογραμμένης τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο για έναρξη προθεσμίας αναίρεσης.

Μέσα σε 15 ημέρες

 

Β. ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

1.- Έφεση:

-Προθεσμία άσκησης έφεσης από εισαγγελέα κατά βουλεύματος συμβουλίου πλημμελειοδικών.

1 μήνας από την έκδοση του βουλεύματος

-Έφεση κατά βουλεύματος

10 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.

-Άσκηση ένδικου μέσου κατά βουλευμάτων από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών

10 μέρες από την πραγματική κοινοποίηση των βουλευμάτων και αν δεν υπάρχει πραγματική κοινοποίηση, μέσα σε 1 μήνα από την έκδοση του βουλεύματος

 

2. -Αναίρεση

-Προθεσμία άσκησης αναίρεσης από εισαγγελέα κατά βουλεύματος συμβουλίου πλημμελειοδικών.

1 μήνας από την έκδοση του βουλεύματος.

-Αναίρεση κατά βουλεύματος

Η προθεσμία για την αναίρεση άρχεται με τη λήξη της προθεσμίας της έφεσης

-Άσκηση ένδικου μέσου κατά βουλευμάτων από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών

10 μέρες από την πραγματική κοινοποίηση των βουλευμάτων και αν δεν υπάρχει πραγματική κοινοποίηση, μέσα σε 1 μήνα από την έκδοση του βουλεύματος