Είστε εδώ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

-Αίτηση εξαίρεσης

Υποβάλλεται ως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο (αρθ. 17 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.)

 

- Αίτηση εξαίρεσης ολόκληρου του δικαστηρίου

Η αίτηση υποβάλλεται 8 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση (αρθ. 17 παρ. 2 )