Είστε εδώ

Επανακυκλοφορία ΦΕΚ Α΄104/30.05.2020 - Διόρθωση σφάλματος N. 4690/2020

Επισυνάπτεται, προς γνώση των συναδέλφων, η σημερινή επανακυκλοφορία του ΦΕΚ τ. Α΄ 104/30.05.2020, όπου δημοσιεύεται ο Ν. 4690/2020. Στο ΦΕΚ, όπως επαναδημοσιεύεται, έχει διορθωθεί στην παράγραφο 12 του άρθρου 74 του Ν. 4690/2020, η εσφαλμένη αναφορά στο άρθρο 934 ΚΠολΔ (που οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος) στο ορθό 966 ΚΠολΔ.