Είστε εδώ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με τις αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πράξεις των Ειρηνοδικείων Τρίπολης και Μεγαλόπολης, για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 21-1-2021 έως και Δευτέρα 25-1-2021 και ώρα 06.00 οι δίκες επί υποθέσεων ειδικών νόμων, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (υποθέσεις ν.3869/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και οι δίκες του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 στον α’ βαθμό θα εκδικάζονται κανονικά (με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων, με δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων και χωρίς να απαιτείται την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων, ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα εκδικασθούν χωρίς την εξέταση μάρτυρα).