Είστε εδώ

Κατάργηση Υποθηκοφυλακείου Τρίπολης Βορείου Πλευράς / Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου - Ωράριο λειτουργίας - Τρόποι πληρωμής

Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. 4912/09-11-2020 ΦΕΚ (Τέυχος Β) σχετικά με την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Τρίπολης Βορείου Πλευράς και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, καθώς και η ανακοίνωση σχετικά με το ωράριο λειτουργίας και τους τρόπους πληρωμής.

image: