Είστε εδώ

Νόμος 4690/2020 - περιέχει διατάξεις για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Α 104/30-05-2020 στο οποίο δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4690/2020 (Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.)

Οι διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων αναφέρονται στο Μέρος Ι΄ (άρθρα 74 έως 77)

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon FEK A 104 2020.pdf609.71 KB