Είστε εδώ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Υ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ε.   Τ.   Α.   Α.

ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΕΠΑΡΧΙΩΝ  -  Τ.Υ.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ :   Εσόδων και παροχών

 

Ηπείρου  64

104 39   Αθήνα

 

τηλ. 210 8811 337 – 210 8846 390

fax: 210 8814 398  -  210 3821 226

 

 

 

Αθήνα,  1 / 9 / 2016

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ανά κατηγορία ασφαλισμένου για το έτος 2015 είναι οι ακόλουθες:

 

 

 

παλιοί

654,00

   
         
 

νέοι  ασφαλισμένοι (μετά την 01.01.1993)

(κάτω της πενταετίας)

ασφαλιστική κατηγορία

600,00

 

300,00

ασφαλιστική κατηγορία

660,00

 

330,00

ασφαλιστική κατηγορία

783,00

 

391,50

ασφαλιστική κατηγορία

905,00

 

452,50

ασφαλιστική κατηγορία

1.021,00

 

510,50

ασφαλιστική κατηγορία

1.111,00

 

555,50

ασφαλιστική κατηγορία

1.198,00

 

599,00

ασφαλιστική κατηγορία

1.285,00

 

642,50

ασφαλιστική κατηγορία

1.372,00

 

686,00

10η

ασφαλιστική κατηγορία

1.458,00

 

729,00

11η

ασφαλιστική κατηγορία

1.545,00

 

772,50

12η

ασφαλιστική κατηγορία

1.632,00

 

816,00

13η

ασφαλιστική κατηγορία

1.719,00

 

859,50

14η

ασφαλιστική κατηγορία

1.806,00

 

903,00

 

 

 

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.-

 

 

 

Ο  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος

του  Τμήματος  Εσόδων και Παροχών Υγείας

του Τ.Υ.Δ.Ε.

 

Φώτιος  Κυριακόπουλος

210 8811 337 (εσωτ. 5)

fotis.kyr @ 4129.syzefxis.gov.gr

 

===========================================================================================================================================================================

 

Μετά τιμής,

 

Αθήνα, 02  Σεπτεμβρίου 2016

 

Ο Διευθυντής Ασφάλισης – Παροχών

 

 

Δημήτριος Σιμάτος                                                              Ηλίας Σαρρής