Είστε εδώ

Παράταση αποχής 187 ΠΚ έως τις 31/12/2022

Κατόπιν εκτάκτου σύγκλησης του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, σήμερα, την 16/09/2022, αποφασίστηκε ομόφωνα η επικύρωση της από 10/09/2022 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποφασίστηκε η παράταση της στοχευμένης αποχής των μελών του Συλλόγου μας από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (συμμορία - εγκληματική οργάνωση), πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα (με εξαίρεση υποθέσεις στις οποίες υφίσταται άμεσος κίνδυνος παραγραφής, καθώς και στις περιπτώσεις συμπλήρωσης του ανωτάτου χρονικού ορίου προσωρινής κράτησης), μέχρι τις 31/12/2022
 

Η Ολομέλεια αποφάσισε επίσης να διοργανώσει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα επιστημονική εκδήλωση για το άνω θέμα και να ζητήσει γνωμοδότηση από εξειδικευμένους συναδέλφους στο επιστημονικό αυτό πεδίο για την αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 187 παρ. 6 ΠΚ.

 
Εκ του Δ.Σ.