Είστε εδώ

Παράταση διαδικασίας συναινετικών προσημειώσεων μέχρι 31-10-2020.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β΄ 3871/10-09-2020.