Είστε εδώ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ - ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλαμβάνετε τους κώδικες τσέπης της «Σειράς Κωδίκων Τσέπης - Τετράβιβλος» των νομικών εκδόσεων Δημ. Παπαδόπουλου, κατόπιν συνεννόησης με τον Σαράντο Οικονόμου.