Είστε εδώ

ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

www.dskalamatas.gr

Καλαμάτα 22 Μαρτίου  2012    

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 22-8-2011 ΧΑΡΑΤΣΙ «ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ

 

*********************

Η ΔΕΗ εισπράττει εδώ και πολλούς μήνες καταργημένο τέλος, το οποίο μάλιστα δεν είναι προκαθορισμένο αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού, δηλαδή την κατανάλωση του ρεύματος!

Επικαλούμενη το άρθρο 29 του νόμου 2773 του 1999, η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού χρεώνει κάθε λογαριασμό (στον εκκαθαριστικό) με ένα ποσό για «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας». Ωστόσο, όπως προκύπτει, από το άρθρο 195 με τις καταργούμενες διατάξεις του νόμου 4001, ο οποίος δημοσιεύτηκε 22 Αυγούστου του 2011, το άρθρο στο οποίο βασίζεται η χρέωση της ΔΕΗ έχει καταργηθεί! Που σημαίνει ότι εισπράττεται κατά παράβαση της νομοθεσίας, δηλαδή παράνομα, εδώ και πάνω από έξι μήνες!

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με προσωρινή διαταγή του, απαγόρευσε στην ΔΕΗ την διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων για το λόγο ότι ο καταναλωτής αρνείται να πληρώσει το κατηργημένο – παράνομο τέλος για «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» προς την ΔΕΗ. Συγκεκριμένα στον ως άνω καταναλωτή ο συνολικός εκκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ ανήρχετο στο ποσό των 621,42 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 149,97 αντιστοιχούσε στο κατηργημένο – παράνομο τέλος για «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας».

Η απόφαση - προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), καθίσταται «απόφαση – οδηγός» για την περαιτέρω εφαρμογή του Νόμου και είναι βέβαιο ότι θα υποχρεώσει την ΔΕΗ στην επιστροφή των μέχρι σήμερα αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους καταναλωτές.

Η ως άνω απόφαση καταδεικνύει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ότι και πρέπει και μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ελληνική Δικαιοσύνη και τους Έλληνες δικαστές, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης αλλά και απόλυτης αντίληψης του ρόλου τους, συμβάλλουν με τις δικαστικές τους αποφάσεις στην αποκατάσταση της αδικίας, της παρανομίας και του «εκβιασμού» που υφίστανται οι συμπολίτες μας.

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας και η προσωρινή διαταγή:

«Έλενα Β. Γιαννοπούλου

        ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αριστοδήμου 105, Καλαμάτα

Τηλ.& FAX 27210-22393

  Κινητό 6937198444

 

 

    ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                             (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Της ………………………… το γένος …………………………….., κατοίκου Καλαμάτας, οδός ……………….. και αριθμός ………………………..

 

                                                 ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», κατάστημα Καλαμάτας, οδός Αρτέμιδος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

                                    

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ:

            Δυνάμει του από 1.10.2005 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας τυγχάνω έκτοτε μισθώτρια ενός ακινήτου, ήτοι μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας  του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 80 τ.μ., που βρίσκεται στην Καλαμάτα επί της οδού ………………………….. και αριθμός ……………………….., εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Καλαμάτας, δομημένης επιφάνειας, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κύρια κατοικία μου.  

            Την 1/02/2012 εκδόθηκε από την Δ.Ε.Η. ο λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος (αριθμός παροχής …………………………………………………) της ανωτέρω οικίας μου επ’ ονόματι μου, συνολικού ποσού εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (621,42 €), για το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος και λοιπών τελών.

            Επίσης στον ως άνω λογαριασμό της ΔΕΗ περιλαμβανόταν και το ποσό των 279,98 ευρώ (ως ποσό Β΄ δόσης), που αντιστοιχεί στο λεγόμενο "Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)" που θεσπίσθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α΄/03-10-2011).

 

            ΙΙ. Επειδή το ύψος της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος, εκ ποσού 621,42 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κατανάλωση 3.956 kwh για το χρονικό διάστημα από 28.9.2011 – 31.01.2012 (125 ημέρες) είναι προφανώς εσφαλμένο, υπέρογκο, μη έχον καμία σχέση με την πραγματικότητα και σε κάθε περίπτωση εντόνως αμφισβητούμενο από εμένα (γεγονός που συνομολογεί και η αντίδικος), αφού μέχρι σήμερα η κατανάλωση μου σε ρεύμα (σύμφωνα με του εκκαθαριστικούς λογαριασμούς) κυμαινόταν:

            ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

Μέγιστη κατανάλωση :1241 kwh – Ελάχιστη κατανάλωση : 891 kwh

            ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

Μέγιστη κατανάλωση :1609 kwh – Ελάχιστη κατανάλωση : 1343 kwh

            ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Μέγιστη κατανάλωση :2064 kwh  – Ελάχιστη κατανάλωση : 891 kwh

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ η μέγιστη κατανάλωση υπολογίστηκε για χρονικό διάστημα από 3.2.2009 εώς 30.9.2009, ήτοι 7 μηνών).

            ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Μέγιστη κατανάλωση :1866 kwh – Ελάχιστη κατανάλωση : 1043 kwh

            ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Μέγιστη κατανάλωση :1195 kwh – Ελάχιστη κατανάλωση : 920 kwh

            Επειδή λοιπόν ο λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος της ανωτέρω οικίας μoυ, συνολικού ποσού 621,42  ευρώ να είναι δυσβάσταχτος για εμένα και να αδυνατώ να τον εξοφλήσω.

            ΙΙΙ. Επειδή ακόμα στο ανωτέρω ποσό των 621,42 ευρώ για την κατανάλωση του ρεύματος συμπεριλαμβάνεται στις χρεώσεις εθνικού ηλεκτρικού συστήματος και ποσό ύψους 149,97 ευρώ που αφορά τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 29 Ν. 2773/1999, όπου :

 « Άρθρο 29
                  Γενικά τιμολόγια και διατάξεις χρέωσης          
  1. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία, οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν
τίμημα ή τέλος ή οποιαδήποτε αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών τους, με εξαίρεση τα τιμολόγια προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, δεν ισχύουν εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε..
 
 "2. Τα τιμολόγια πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στα οποία περιλαμβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης, καταρτίζονται σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δια χειριστή, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Κώδικες. Η μεθοδολογία τιμολόγησης καταρτίζεται με τρόπο που επιτρέπει την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιμότητά τους τα τιμολόγια αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
 3  (2). Κατά την έγκριση των τιμολογίων πέραν ενός εύλογου κέρδους,
λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
 
  α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 
  β) Οι δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια και συναφή έξοδα.
 
  γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, φόροι και δασμοί.
 
  δ) Η απόσβεση των επενδύσεων.
 
  ε) Η απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, λαμβανομένου υπόψη του επιχειρηματικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
 
 "στ) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
 
 ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού."
 *** Οι περ. στ`και ζ` αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.18 άρθρ.23 
     Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003.
  4 (3). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. οι κάτοχοι, άδειας, στα πλαίσια της γενικής υποχρέωσής τους προς παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για ομάδες Καταναλωτών τα τιμολόγια τους, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται:
  α) η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 ανωτέρω, και
  β) όσον αφορά τη Δ.Ε.Η., η μη ύπαρξη επιδοτήσεων μεταξύ Επιλεγόντων  και Μη Επιλεγόντων Πελατών.
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και  άρθρ.28 Ν.3426/2005.
 
  5 "4. Οι δαπάνες των περιπτώσεων στ` και ζ` της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού επιμερίζονται, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και η οποία λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και συντελεστές που διαφοροποιούν τον επιμερισμό κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. "και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής."
 
*** Η εντός " " φράση στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.5     προστέθηκε με το άρθρο 17 παρ.6 Ν.3888/2010,ΦΕΚ Α 175/30.9.2010.
 
 Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000). Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετήσια με μέριμνα της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ε.Σ. Υ.Ε."
  6 «Τα τιμολόγια προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χαμηλή τάση μέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ».

            Ωστόσο, το άρθρο 29 Ν. 2773/1999 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ δυνάμει του άρθρου 195 Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011) και συνεπώς η είσπραξή του ανωτέρω ποσού μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ είναι παράνομη και καταχρηστική.

ΙV. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

            Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Η προσωπικότητα συνιστά το πλέγμα των αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση ενός προσώπου, με το οποίο αυτά είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα. Δηλαδή περιλαμβάνεται σε αυτήν κάθε στοιχείο που αποτελεί τη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου. Προστατευόμενα αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητα είναι ενδεικτικά: α’) η ζωή, υγεία, σωματική ακεραιότητα, β’) η ψυχική υγεία, ο συναισθηματικός κόσμος, γ’) η εξωτερική τιμή, δ’) η ελευθερία, ε’) το άσυλο της κατοικίας, στ’) το απόρρητο για τον ιδιωτικό ή το δημόσιο βίο του προσώπου, ζ’) η εικόνα του προσώπου. Ειδικότερα, η εξωτερική τιμή αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και στην εκτίμηση που έχουν οι άλλοι για το άτομο.

            Για την παροχή προστασίας στο δικαίωμα προσωπικότητας σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η παράνομη προσβολή από τρίτον, ενώ δεν απαιτείται υπαιτιότητα του προσβάλλοντος, με εξαίρεση την αξίωση αποζημίωσης, η οποία παρέχεται κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Προσβολή της προσωπικότητας υφίσταται σε κάθε περίπτωση μειωτικής επέμβασης στη σφαίρα της από τρίτον, δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα αγαθά που τη συνθέτουν, με την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει, κατά το χρονικό σημείο της  προσβολής, σε μια ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ατομικότητας αυτού που βλάπτεται.

            Παράνομη είναι η προσβολή όταν η επέμβαση στην προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται σε ενάσκηση δικαιώματος, το οποίο όμως είναι, από άποψη έννομης τάξης, μικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά (ΑΠ 1508/1988, ΕΕΝ 1989. 741, ΕφΑθ 2006/1993, ΑρχΝ 44.334, ΕφΑθ 105034/1986, ΕλλΔνη 28.1315, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία-νομολογία αστικού κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 2001, σελ. 269, 276).

            Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 200 ΑΚ, οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Δηλαδή, σε περίπτωση διαφωνίας των μερών ως προς το αληθινό νόημα του περιεχομένου της σύμβασης, λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ως καλή πίστη εννοείται η ευθύτητα και η εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά την κρίση του χρηστού και συνετού ανθρώπου (με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις κρατούσες στην κοινωνία αντιλήψεις για τη σωστή συμπεριφορά).

            Τα συναλλακτικά ήθη, που δεν αποτελούν αυτοτελή κανόνα δικαίου της ίδιας σημασίας με την καλή πίστη, αλλά λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του συγκεκριμένου περιεχομένου της καλής πίστης, είναι οι συνηθισμένοι στις συναλλαγές τρόποι ενέργειας και λαμβάνονται υπόψη μόνον όταν δεν προσκρούουν στην κοινωνική ηθική, δηλαδή όταν είναι σύμφωνα με αυτήν ή ηθικώς ουδέτερα.

            Κρίσιμες βέβαια είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες και δυνατότητες των μερών και, ειδικότερα, το νόημα που μπορεί να καταλογιστεί σε αμφότερα τα μέρη, με βάση τη δυνατότητα αντίληψης τους και την μεταξύ τους ευθύνη ως προς τη χρήση και κατανόηση της γλώσσας, δηλαδή θα ισχύσει το νόημα που ο δηλώσας δικαιούται να αναμένει ότι θα προσδοθεί από τον αποδέκτη, ή αλλιώς εκείνο που ο τελευταίος όφειλε και μπορούσε να αντιληφθεί. Κυρίως απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη η αληθινή βούληση του δηλούντος, δηλαδή το νόημα που προσδίδεται απ` αυτόν στη δήλωση, οι χρονικές, τοπικές και άλλες συνθήκες της δήλωσης και η φύση της δικαιοπραξίας (ΑΠ 1199/1986, ΕΕΝ 1987.428, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία - νομολογία αστικού κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 2001, σελ. 842-843, Απ. Γεωργιάδη - Μιχ. Σταθόπουλου, Κατ` άρθρο ερμηνεία αστικού κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 1978, σελ. 326-328). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Η διάταξη αυτή έχει έντονο χαρακτήρα δημόσιας τάξης και ηθική και κοινωνική έννοια και αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της αντίθεσης συμφερόντων και στην αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας που έχει διασαλευτεί. Η έννοια της καλής πίστης της διάταξης αυτής ταυτίζεται με αυτήν της διάταξης του άρθρου 200 ΑΚ που προαναφέρθηκε, ενώ ως χρηστά ήθη νοούνται οι αντιλήψεις περί ηθικής του χρηστού και εμφρόνως σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου (ολ.ΑΠ 33/1987, ΝοΒ 36.324). Επίσης, ο κοινωνικός σκοπός αναφέρεται στο γενικότερο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου από την άσκηση του δικαιώματος και ο οικονομικός σκοπός στο οικονομικό συμφέρον του προσώπου που ασκεί το δικαίωμα (Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία - νομολογία αστικού κώδικα, τόμος πρώτος, έκδοση 2001, σελ. 1125, 1129-1130).

            IV. Επειδή εξαιτίας των ανωτέρω, ήτοι αφενός η εσφαλμένη ως προς τον υπολογισμό της κατανάλωσης ρεύματος χρέωση και αφετέρου η παράνομη χρέωση ποσού 149,97 ευρώ για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η επιβολή των οποίων και συνεπώς η είσπραξή τους έχει καταργηθεί, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, ο λογαριασμός της ΔΕΗ καθίσταται εξαιρετικά υπέρογκος και αδυνατώ να τον εξοφλήσω με συνέπεια να κινδυνεύει η οικία μου σε άμεση διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως της από την αντίδικο, εν μέσω του χειμώνα και προς αποτροπή δημιουργίας ανεπανόρθωτης βλάβης σε εμένα, δεδομένου ότι θα καθίσταται η διαβίωση μου πρακτικά αδύνατη στην εν λόγω οικία μου, με αποτελέσματα, εκτός των άλλων, την προσβολή της προσωπικότητας μου, προσβολή η οποία τυγχάνει παράνομη, καθόσον υποχρεούμαι να πληρώσω υπέρογκη οφειλή, την οποία αδυνατώ να καταβάλλω και η οποία είναι λανθασμένη, σε κάθε δε περίπτωση εντόνως αμφισβητούμενη, μη έχουσα δικαίωμα η αντίδικος να προβεί για το λόγο αυτό στη διακοπή της ηλεκτροδότησης της οικίας μου.

            Επειδή η Δ.Ε.Η. σύμφωνα με το συμβόλαιο παροχής ρεύματος, που έχει υπογραφεί μεταξύ μας, έχει μεν το δικαίωμα να προσθέτει στους λογαριασμούς που εκδίδει και οποιαδήποτε άλλη οφειλή του καταναλωτή (π.χ. δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι, επίδικο ειδικό τέλος) και σε περίπτωση μη εξοφλήσεως του λογαριασμού από τον καταναλωτή να διακόπτει την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος προς αυτόν, πλην όμως ο όρος αυτός, ερμηνευόμενος όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη προϋποθέτει οφειλή ορθά εκκαθαρισμένη και σε καμία περίπτωση εσφαλμένη, άλλως όχι εντόνως αμφισβητούμενη, πολλώ δε μάλλον καταργημένη με Νόμο.

            Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξαιτίας της αποδεδειγμένης αδυναμίας μου να εξοφλήσω τον υπέρογκο, δυσβάσταχτο και εσφαλμένο λογαριασμό της Δ.Ε.Η., η λήξη της προθεσμίας  πληρωμής του οποίου είναι η 29.2.2012 με συνέπεια να κινδυνεύω ανά πάσα ώρα και στιγμή να γίνει διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως της οικίας μου, καθισταμένης βεβαίας πλέον (εάν συμβεί αυτό) της προσβολής της προσωπικότητας μου, δεδομένου ότι θα γίνει μειωτική επέμβαση στην σφαίρα αυτής από την αντίδικο, δηλαδή σε ορισμένα από τα αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητα μου, όπως η υγεία μου, η σωματική μου ακεραιότητα, η εικόνα του προσώπου μου προς τους έξω, με συνέπεια η άμεση απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης της οικίας μου να προσβάλλει αυτονόητες εκδηλώσεις σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας μας, η δε απειλούμενη διακοπή της ηλεκτροδότησης της οικίας μας να είναι προφανώς ΠΑΡΑΝΟΜΗ αφού χωρίς δική μου υπαιτιότητα υποχρεούμαι να εξοφλήσω έναν υπέρογκο, δυσβάσταχτο και προφανώς εσφαλμένο λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος της αντιδίκου.

            Επειδή όλες οι συμβάσεις όπως και αυτή που με συνδέει με την αντίδικο πρέπει να ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Ως καλή πίστη νοείται η ευθύτητα και η εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά την κρίση του χρηστού και συνετού ανθρώπου και έτσι λοιπόν, ουδείς δύναται να μας υποχρεώσει να πληρώσουμε έναν υπέρογκο και δυσβάσταχτο για εμάς λογαριασμό, για τον οποίο και η ίδια η αντίδικος συνομολογεί ότι έχει εκδοθεί παρανόμως, παρατύπως και ότι σε κάθε περίπτωση είναι εσφαλμένος.

Επειδή τυχόν διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης της οικίας μου αποτελεί προφανή αντισυμβατική συμπεριφορά της αντιδίκου και σε κάθε περίπτωση η διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης αποτελεί και προσβολή της προσωπικότητας μου, αφού προφανώς υπάρχει στην απειλούμενη αυτή διακοπή το στοιχείο του παρανόμου αυτής (δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση δεν οφείλω τον υπερόγκου ύψους λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος της αντιδίκου), αποτελουμένης της ενέργειας αυτής ενασκήσεως δικαιώματος μικρότερης σπουδαιότητας από το δικαίωμα μου και σε κάθε περίπτωση η απειλή της διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως της οικίας μου θα ασκηθεί καταχρηστικά, αφού υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της αντιδίκου.

V. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:

            Επειδή  αδυνατώ, λόγω σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας, να καταβάλλω το ποσό του εσφαλμένου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο επιβαρύνεται με ποσό 149,97 ευρώ για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (άρθρο 29 Ν. 2773/1999), το οποίο  έχει ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ με το άρθρο 195 ν. 4001/2011.

            Επειδή λόγω της οικονομικής μου αδυναμίας να καταβάλλω το εσφαλμένα υπολογισμένο και υπέρογκο ποσό του άνω λογαριασμού, επίκειται άμεσος κίνδυνος να διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην οικία μου από την καθής η αίτηση μας Δ.Ε.Η., καθώς όπως αναγράφεται και στον επίδικο λογαριασμό η καθής υποχρεούται να διακόπτει την παροχή του ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής του λογαριασμού ή και των ποσών υπέρ τρίτων.

            Επειδή η διακοπή της ηλεκτροδότησης μου θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο την επιβίωση μου, καθώς η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καλύπτει τις βασικές βιοτικές μου ανάγκες (πλύσιμο, διατροφή, θέρμανση, κ.ά.) και ως εκ τούτου είναι απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγηθώ σε απόλυτη εξαθλίωση σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης με κίνδυνο να προσβληθεί άμεσα η προσωπικότητα μου.

            Επειδή επομένως υπάρχει συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως, δέον να διαταχθεί ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο για την προσωρινή προστασία της προσωπικότητας μου, άλλως και όλως επικουρικώς για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως, η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης, από την ΔΕΗ, της οικίας μου που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

            Επειδή το Δικαστήριο Σας είναι καθ' ύλην αρμόδιο και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

            Επειδή η αίτηση μου είναι καθ’ όλα νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

                                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

            και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου

                    ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτηση μου.

Να διαταχθεί ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης, από την ΔΕΗ, της οικίας μου που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου Σας με την οποία να απαγορεύεται προσωρινά, και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης, από την ΔΕΗ, της οικίας μου που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

Να καταδικασθεί η καθής η αίτηση εταιρεία στη δικαστική μας δαπάνη.

                                                                Καλαμάτα 22.2.2012

                                                             Η πληρεξούσια δικηγόρος

                                                             ΕΛΕΝΑ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 


 

                                ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

            ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αιμιλία Παπαδάκη, Πρωτοδίκη.

Αφού άκουσε την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας ερήμην της καθής λόγω κατεπείγοντος, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

Δέχεται την αίτηση.

Απαγορεύει την διακοπή ηλεκτροδότησης της αιτούσας μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο (……2012) .

 

                                          Καλαμάτα 22.2.2012

                   Η Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας

                                      Αιμιλία Παπαδάκη

                                          Πρωτοδίκης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                            (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)