Είστε εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 29/4/2022

Κατόπιν εκτάκτου σύγκλησης του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, σήμερα, 18/4/2022, αποφασίστηκε ομόφωνα η μέχρι τις 29/4/2022 συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών του Συλλόγου μας από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (συμμορία - εγκληματική οργάνωση), πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα (με εξαίρεση υποθέσεις στις οποίες υφίσταται άμεσος κίνδυνος παραγραφής, καθώς και στις περιπτώσεις συμπλήρωσης του ανωτάτου χρονικού ορίου προσωρινής κράτησης), στα πλαίσια της ήδη εκπεφρασθείσας αντίθεσης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις πρόσφατες τροποποιήσεις του άρθρου 187 του Π.Κ., με την προσθήκη της παραγράφου υπ' αριθμ. 6.