Είστε εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 30/06/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης - σε συνέχεια των από 02-04-2022 και 18-05-2022 Αποφάσεων της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων με την οποία εκφράστηκε η καθολική αντίδραση του σώματος στην προσθήκη της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ και προτάθηκε η στοχευμένη αποχή από τις σχετικές ποινικές υποθέσεις και της από 09-06-2022 Εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων Δ.Σ.Ε. - με την από 16-06-2022  ομόφωνη Απόφασή του, αποφάσισε την παράταση της αποχής των μελών του από ποινικές υποθέσεις πρώτου (α’) βαθμού δικαιοδοσίας, όπου υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), είτε κακουργηματικού είτε και πλημμεληματικού χαρακτήρα, μέχρι και την Πέμπτη  30-06-2022. Εξαιρούνται οι υποθέσεις που τελούν υπό παραγραφή ή όπου υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρατούνται προσωρινά και για τους οποίους εξαντλείται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. Εκ του Δ.Σ.