Είστε εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Παράταση έως τις 30-06-2017 η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016
 
Κατόπιν του ομόθυμου αιτήματος του Δικηγορικού Σώματος για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016, όπως  αυτό διατυπώθηκε από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,  η προθεσμία καταβολής των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών, που έληγε στις 31 Μαρτίου 2017, παρατείνεται εκ νέου έως την 30η Ιουνίου 2017 μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ κατά την σημερινή του συνεδρίαση.
 
Για το Δ.Σ. του Δ.Σ.Τ.
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτριος Κωστόγιαννης