Είστε εδώ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προς ενημέρωσή σας, ξεκίνησε η λειτουργία του νέου τηλεφωνικού κέντρου υποστήριξης συμβούλων για την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (τηλ. 211 1000 350, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 18:00).