Είστε εδώ

Πράξη 213/2020 Πρωτοδικείου Τριπόλεως

Αναρτάται η υπ' αριθμ. 213/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Τριπόλεως, που αφορά τη μερική αναστολή εργασιών του Πρωτοδικείου για το χρονικό διάστημα από τις 07-11-2020 μέχρι τις 30-11-2020.