Είστε εδώ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι δυνάμει της υπ' αρ. 283/11/09-05-2024 απόφασης του ΔΣ του νπδδ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η χορηγηθείσα παράταση για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων ισχεύει έως τις 28-06-2024.