Είστε εδώ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων

Επισυνάπτονται Οδηγίες και η προς συμπήρωση Υπεύθυνη Δήλωση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Α' Εξεταστική Περίοδο του έτους 2022 του Πανελληνίου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων, ο οποίος θα λάβει χώρα στις 28-29/05/2022, στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου.    Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10/05/2022.