Είστε εδώ

On line Σεμινάριο για την Κτηματολογική Διαμεσολάβηση για Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Μηχανικούς, Τοπογράφους, Υποθηκοφύλακες και Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, Οικονομολόγους και Λογιστές 24-26/02/2023