Είστε εδώ

Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως

Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για το σχέδιο νόμου "Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις και άλλες διατάξεις"

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, μέσω τηλεδιάσκεψης, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Επισυνάπτονται α) η ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΣΤ για τον ορισμό δύο (2) εκ των μελών του ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής του της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 τεύχος Α), που θα εξετάσει τις αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη της ΠΕ Αρκαδίας και β) τα σχετικά έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων/ Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.

Επανακυκλοφορία ΦΕΚ Α΄104/30.05.2020 - Διόρθωση σφάλματος N. 4690/2020

Επισυνάπτεται, προς γνώση των συναδέλφων, η σημερινή επανακυκλοφορία του ΦΕΚ τ. Α΄ 104/30.05.2020, όπου δημοσιεύεται ο Ν. 4690/2020. Στο ΦΕΚ, όπως επαναδημοσιεύεται, έχει διορθωθεί στην παράγραφο 12 του άρθρου 74 του Ν. 4690/2020, η εσφαλμένη αναφορά στο άρθρο 934 ΚΠολΔ (που οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος) στο ορθό 966 ΚΠολΔ. 

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (συνεδρίαση 29.5.2020)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 29.5.2020 στην Αθήνα, υπό την Προεδρία του Προέδρου, Δημήτρη Βερβεσού, και με τη συμμετοχή Προέδρων και μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σελίδες

Subscribe to Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως