Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η υπ' αριθμ. πρωτ. 881/14-3-2018 αίτηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, κατά το άρθρο 14 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (Ν. 1756/1988), με την οποία αίτηση ζητείται από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου  να αποφανθεί εάν η υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως εισήχθη με τις διατάξεις των άρθρων 182, 183 & 194 του Νόμου 4512/2018,  είναι  σύμφωνη  ή  όχι  με το Σύνταγμα και την Ενωσιακή Νομοθεσία. 

 
Κατά την ανωτέρω συνεδρίασή της, η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε κατά πλειοψηφία (21-18) αντισυνταγματική την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης.
 
 
Τρίπολη 28-06-2018.
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Τ.
 
Ιωάννης Αγγελάκος