Είστε εδώ

Ασφαλιστικές εισφορές Μαΐου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων

30-06-2018  

Στις 29-06-2018 αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2018 των Αυτοαπασχολούμενων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κι Αγροτών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (με ημερομηνία καταβολής 29-06-2018).  

Την ίδια ημέρα (29-06-2018), ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι η προθεσμία καταβολής των ως άνω εισφορών παρατείνεται έως την Παρασκευή 06-07-2018.  

Δικαιώματα κι ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).