Είστε εδώ

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Υπενθυμίζουμε στα Μελή του Συλλόγου ότι στην παρούσα ιστοσελίδα και στην ενότητα "Έντυπα" έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο (Manual) Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για Δικηγόρους κατά την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, σε μορφή pdf για αποθήκευση στους προσωπικούς υπολογιστές ή εκτύπωση. 

Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο κατόπιν σύνδεσης των χρηστών - Μελών στην ιστοσελίδα. 

Εκ του Δ. Σ.