Μήνυμα Προέδρου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τριπόλεως, είναι από τους αρχαιότερους στην Ελλάδα και σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του έχει συμβάλλει στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα όμως, έχει το βλέμμα του στραμμένο προς το μέλλον, ιδίως τώρα που η πλειονότητα των μελών του είναι νέοι Δικηγόροι, σε ηλικία αλλά κυρίως σε ιδέες και τρόπο σκέψης. Κρίνει λοιπόν, ότι είναι αναγκαία μία νέα μορφή επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης των μελών του, όλου του νομικού κόσμου και κυρίως των πολιτών, προσαρμοσμένη και ερειδόμενη στις νέες μορφές τεχνολογίας και επικοινωνίας.

Νόμος 4690/2020 - περιέχει διατάξεις για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Α 104/30-05-2020 στο οποίο δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4690/2020 (Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.

Δημοσίευση ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων από 1.6.2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2033/28.5.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση "Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19", που προβλέπει:

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πράξεις για τη λειτουργία των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας

Αναρτώνται οι πράξεις: 1) της κ. Προέδρου Πρωτοδικών, 2) του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 3) του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως και 4) του Ειρηνοδικείου Ψωφίδος για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας και των Ειρηνοδικείων Τριπόλεως και Ψωφίδος.   

Σελίδες

Σελίδες

Subscribe to Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης RSS