Είστε εδώ

news

Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2020 η υποχρέωση καταβολής μεγαρόσημων για τα πιστοποιητικά και τα αντίγραφα αποφάσεων που χορηγούν τα δικαστήρια

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται μέχρι και 31.12.2020 η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων τόσο για τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που εκδίδουν τα δικαστήρια, όσο και για τα ακριβή αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων (είτε παραλαμβάνονται σε έντυπη μορφή, είτε αποστέλλονται ως ηλεκτρονικά έγγραφα). 

Η απαλλαγή ισχύει τόσο για το μεγαρόσημο κατάθεσης της αίτησης (3€), όσο και για τη λήψη πιστοποιητικού ή αντιγράφου (2€).

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β΄ 4012/18-09-2020.

 

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (συνεδρίαση 11/9/2020)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα (11/9/2020) υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση :

1. Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Συνεδρίαση 01-08-2020)

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, την 1η Αυγούστου 2020, στο Ηράκλειο Κρήτης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής 07-07-2020

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για το σχέδιο νόμου "Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις και άλλες διατάξεις"

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, μέσω τηλεδιάσκεψης, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Επισυνάπτονται α) η ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΣΤ για τον ορισμό δύο (2) εκ των μελών του ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής του της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 τεύχος Α), που θα εξετάσει τις αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη της ΠΕ Αρκαδίας και β) τα σχετικά έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων/ Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.

Επανακυκλοφορία ΦΕΚ Α΄104/30.05.2020 - Διόρθωση σφάλματος N. 4690/2020

Επισυνάπτεται, προς γνώση των συναδέλφων, η σημερινή επανακυκλοφορία του ΦΕΚ τ. Α΄ 104/30.05.2020, όπου δημοσιεύεται ο Ν. 4690/2020. Στο ΦΕΚ, όπως επαναδημοσιεύεται, έχει διορθωθεί στην παράγραφο 12 του άρθρου 74 του Ν. 4690/2020, η εσφαλμένη αναφορά στο άρθρο 934 ΚΠολΔ (που οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος) στο ορθό 966 ΚΠολΔ. 

Σελίδες

Subscribe to RSS - news