Είστε εδώ

Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 03-06-2021

DoValue – Νέος Πτωχευτικός νόμος – Υπερχρεωμένα – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ δικηγόρων

 

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Αποχή από την έκδοση διαταγών πληρωμής της «doValue Greece»

Η Συντονιστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν την καταγγελία 87 συναδέλφων, δια της οποίας αιτιώνται ότι, πέραν των καταχρηστικών συμπεριφορών της εταιρίας διαχείρισης δανείων και πιστώσεων “doValue Greece” έναντι των δανειοληπτών, η ως άνω εταιρία ενεργεί προσβλητικά, απαξιωτικά και υπονομευτικά έναντι του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου, καθώς προτρέπει τους δανειολήπτες να μην απευθύνονται σε δικηγόρο και δεν δέχεται, προς νομιμοποίηση των πληρεξουσίων δικηγόρων, την προσκόμιση νόμιμων εξουσιοδοτήσεων, αποφάσισε να προτείνει στα ΔΣ την κήρυξη δεκαπενθήμερης αποχής από την έκδοση διαταγών πληρωμής της ως άνω εταιρίας από 15.6 και εξής. Η Συντονιστική Επιτροπή θα υποβάλει σχετική αναφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος και στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου

Η Συντονιστική Επιτροπή επισημάνει ότι η έναρξη λειτουργίας από την 1η Ιουνίου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου, δεν παρέχει λυσιτελή προστασία στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες ούτε προστατεύει επαρκώς την κύρια κατοικία τους. Αντιθέτως, η εφαρμογή του νόμου, όπως έχουν ήδη επισημάνει τα συλλογικά όργανα του δικηγορικού σώματος (βλ. σχετικά εδώ) έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική απίσχναση και αποφλοίωση της προστασίας πρώτης κατοικίας, σε σχέση με το προϋφιστάμενο καθεστώς του ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που τίθενται για το χαρακτηρισμό οφειλετών ως ευάλωτων, αφήνουν εκτός προστασίας συντριπτική πλειοψηφία αυτών. Σημειώνεται, τέλος, ότι δεν έχουν εισέτι εκδοθεί οι προβλεπόμενες στο νόμο εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις, ούτε έχει συσταθεί ο Φορέας Απόκτησης και Εκμίσθωσης Ακινήτων, που ο νόμος προβλέπει.

3. Αίτημα χορήγησης νέας προθεσμίας επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων

Με δεδομένο ότι οι προθεσμίες υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων κατ’ άρθρο 4Δ ν. 3869/2010 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 ν. 4745/2020) ήταν ασφυκτικές και συνέπεσαν με την αναστολή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την πανδημία, η Συντονιστική Επιτροπή ζητεί να δοθεί νέα, τουλάχιστον δεκαπενθήμερη, προθεσμία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων από την 1.7.2021 για όλες τις υποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό θα παρασχεθεί η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού και των υποθέσεων για τις οποίες έχουν παρέλθει οι προθεσμίες του άρθρου 4Δ ν. 3869/2010, ώστε να μην απωλέσουν οι πολίτες την προστασία που παρέχει ο νόμος και να εξασφαλιστεί η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.

4. Πρακτικός Οδηγός & Helpdesk για το νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγορικών γραφείων αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με επιχορήγηση έως 2.000 €

Μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων (με ποσά από 500€ έως 2000€), η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε την εκπόνηση Πρακτικού Οδηγού και τη λειτουργία help desk, προς διευκόλυνση των συναδέλφων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην υποβολή των αιτήσεών τους.

Η επικοινωνία με το help desk θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και email.