Είστε εδώ

Διαγραφή από τα μητρώα του Λ.Ε.Δ.Ε.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαγραφή από το μητρώο του ΛΕΔΕ:- Αίτηση διαγραφής από Λ.Ε.Δ.Ε.- Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου