Είστε εδώ

Διαγραφή από τα μητρώα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαγραφή από το μητρώο του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ - ΤΕΑΔ:

  1. Αίτηση διαγραφής Τ.Α.Ν.- Τ.Ε.Α.Δ.
  2. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου
  3. Ασφαλιστικό βιβλιάριο με επικολλημένα ένσημα Τ.Α.Ν.- Τ.Ε.Α.Δ.