Είστε εδώ

Προαγωγές Δικηγόρων

Για την προαγωγή δικηγόρων σε παρ' Εφέταις απαιτούνται:1.- 4ετής θητεία στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως.2.- Σχετική αίτηση.3.- Δύο (2) παράβολα, υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Νομικών και Τ.Ε.Α.Δ., στην Εθνική Τράπεζα.  Για την προαγωγή δικηγόρων σε παρ' Αρείω Πάγω απαιτούνται:1.- 9ετής θητεία στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως2.- Σχετική αίτηση.3.- Δύο (2) παράβολα, υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Νομικών και Τ.Ε.Α.Δ., στην Εθνική Τράπεζα.