Είστε εδώ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημήτριος Κωστόγιαννης

Αντιπρόεδρος: Νικολία Φρέντζου

Γραμματέας: Αναστάσιος Ψιμάρνης

Ταμίας: Πολύβιος Αγγελόπουλος Χρονόπουλος

Μέλος: Νικόλαος Κατσής

Μέλος: Κωνσταντίνα Κυριαζή

Μέλος: Σαράντος Οικονόμου

Μέλος: Νίκη Σπυροπούλου

Μέλος: Παναγιώτης Χασάπης