Είστε εδώ

Διαγραφή από τα Μητρώα του Τ.Υ.Δ.Ε

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαγραφή από το μητρώο του ΤΥΔΕ:

  1. Αίτηση διαγραφής
  2. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου
  3. Ασφαλιστικό βιβλιάριο με επικολλημένα ένσημα του Τ.Υ.Δ.Ε.