Είστε εδώ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Δικηγορικό Σύλλογο για τη Χορήγηση Πιστοποιητικού Άσκησης

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης και παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου 0,30 ευρώ. (Έντυπη από το Σύλλογο).

2. Βεβαίωση του Δικηγόρου, ότι ασκηθήκατε κοντά του συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση, ή τουλάχιστον μέχρι την ημέρα που δημοσιεύεται η προκήρυξη του διαγωνισμού.